Nasze licencje

 • Nieograniczone czasowo

  Zapłać raz i korzystaj na zawsze
  Twoja licencja nigdy nie wygaśnie

 • Wolne od tantiem

  Żadnych płatności na rzecz organizacji zrzeszających artystów
  Żadnych tantiem należnych po zakupie

 • Oficjalny certyfikat

  Uniknij roszczeń - uzyskaj oficjalny certyfikat własności!

 • Korzystne dla artystów

  Znacząca część przychodów (do 65%) jest przekazywana naszym artystom.